Herstel van 'leren leren'

Ontwikkelingsgericht onderzoek en begeleiding op gebied van denkvaardigheden en emoties door:

Dynamisch testen Begeleiden volgens principes van mediërend leren Coachen op gebied van waardenvol leren

Merkt u dat uw leerling/uw kind

  • steeds hetzelfde moet leren?
  • het geleerde niet toepast?
  • geen consequenties verbindt aan wat hij leert?
  • Laat uw kind thuis een andere ontwikkeling zien dan op school?
  • Of een combinatie van dit allemaal?

    Neem dan contact met Innerrock.

    De begeleiding, coaching en workshops kunnen plaatsvinden op school, bij u thuis of op een afgesproken locatie.

Dynamische Assessments

Tijdens de de Dynamische Assessments, lopen onderzoek en begeleiding in elkaar over, zodat leerpotentieel en leerbaarheid zichtbaar worden

Instruction

Verrijking aan kinderen en jongeren die (om wat voor reden dan ook) onvoldoende profijt hebben van het onderwijs


Coaching

Workshops Waardenvol leren en Didactisch Coachen

Video afspelen

Groei door eigenaarschap

Doelgerichte aandacht voor cognitieve ontwikkeling (denken) en innerlijke ontwikkeling 

een brug 

om tot herstel van leren denken en handelen in relatie met de ander te komen.

Meld je aan voor mijn webinar

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht