Onderzoek naar het leerpotentieel/leerbaarheid van leerlingen

Wanneer leerlingen problemen op gebied van leren ervaren, steeds hetzelfde moeten leren en weinig kennis daadwerkelijk toepassen, raadt Innerrock aan om een dynamisch assessment af te nemen die de veranderbaarheid en leerbaarheid in beeld brengt.

Innerrock maakt voor deze testen gebruik van de Learning Prospensity Assessment Device (LPAD-test), een internationaal erkende test die door professor Feurstein is ontwikkeld. Doelgerichte observatie tijdens de pre-test leidt ertoe dat er tijdens interventie strategieën aangereikt worden die afgestemd zijn op het tekort aan denkbouwstenen en/of gemiste leerervaringen. De analyse van de posttest leidt ertoe dat er sterke en zwakke aspecten van de cognitieve ontwikkeling tijdens alle drie de fasen van leren (input, verwerking en output) ontdekt zijn. Het dynamische assessment geeft op deze manier een rijk inzicht in de potentie die er in leerlingen verborgen zit, en op welke manier het leervermogen vergroot kan worden.

Praktische informatie

⦁ De afname van het gehele assessment kost 8 uur begeleidingstijd;
⦁ Renate van Dalen is vanuit Innerrock gecertificeerd door het Feuerstein Institute om deze assessments af te nemen;
⦁ Het Assessment kan vanaf een ontwikkelingsleeftijd van 8 jaar ingezet worden.
⦁ Elk onderzoek is maatwerk, en vanuit interactie afgestemd op de behoefte van de leerling op gebied van leren leren.
⦁ Het onderzoeksverslag wordt in termen van cognitieve functies, denk-en leervaardigheden, leerbaarheid, mediatie en interactie uitgewerkt.

Leerkrachten en ouders kan met behulp van het onderzoeksverslag advies gegeven worden over de manier waarop het aanbod op de leerling kan worden afgestemd . Dit met het doel dat de leerling vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie denksprongen leert maken in zijn cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Voor verdere begeleiding biedt Innerrock een uitgebreid verrijkingsprogramma aan. Naast deze instrumentele verrijking biedt Innerrock ook coaching aan in het gezamenlijk proces van ‘samen operationeel leren handelen’.

Voor meer informatie raden we van harte aan het interview met Hadassah en moeder te beluisteren. Bewustwording van de innerlijke oorzaak achter hiaten in haar leerproces, heeft tot grote verandering in haar resultaten geleid. ‘Niet opgeven was hierbij een belangrijke sleutel. Vraag ook gerust de folder aan, met aanvullende informatie.

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht