Feuerstein

Innerrock is gespecialiseerd in verrijkingsinstrumenten van Feuerstein die als grondlegger van mediërend leren gezien kan worden. Het instrumenteel verrijkingsprogramma van het Feuerstein Institute dat Innerrock aanbiedt, is een uitstekend middel om gemiste leerervaringen alsnog eigen te maken, als preventie en remediëring van schoolfalen of als middel om te ‘leren leren’.
Het verrijkingsprogramma focust zich op denk,-en leerstrategieën . Zo traint het systematisch op leermotivatie, inzicht, woordenschat en zelfstandig onderzoeken. Dit is van betekenis voor schoolse- en beroepsvaardigheden, maar zeker niet in de laatste plaats ook voor sociale vaardigheden.

Veelgestelde vragen

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht