Over Innerrock

Ruim 12,5 jaar heb ik als leerkracht met twee petten op voor de klas gestaan: ‘zorg en leren’. Toenemende behoefte op gebied van zorg, heeft ertoe geleid dat mijn aandacht steeds meer verschoof naar onderwijsvernieuwing en het werken aan het herstel van ‘leren leren’, wanneer er hiaten zijn ontstaan. Het blijven begeleiden van leerlingen in dit proces heeft mijn liefde voor het kind én de passie voor onderwijs en geloof in herstel vergroot.

In 2018 kwam ik in een gezamenlijke zoektocht naar wijsheid in dit proces onverwachts in aanraking met het Basic verrijkingsprogramma van professor Feuerstein die de overtuiging had dat elk kind zich kan ontwikkelen, ongeacht het hiaat, het trauma, of beperking. Nu vier jaar later heb ik een groot aantal van deze verrijkingsinstrumenten eigen gemaakt, en heb ik licentie om de dynamische testprocedure LPAD in te zetten om leerpotentieel en leerbaarheid van leerlingen nauwkeurig in beeld te brengen, voor ouders en professionals rondom het kind heen.

Waardenvol leren
Innerrock ziet waardenvol, betekenisvol leren als voorwaarde om tot herstel te komen. Tijdens dit proces laat zij zich inspireren door de woorden van Jezus zelf: ‘Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat in de Wet en de profeten staat’ (Nieuwe Bijbelvertaling: Math 22:37-40).

Voor wie

Het verrijkingsprogramma van Feuerstein is een programma dat zich richt op leerpotentieel/veranderbaarheid van de cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren in de ontwikkelingsleeftijd van 5 tot 14 jaar. Leerpotentieel/veranderbaarheid vraagt om balans tussen aandacht voor hart en denken om tot vernieuwing en/of een efficiëntere manier van denken te kunnen komen. In relatie met de ander en de wereld om ons heen roept deze boeiende materie, naast creativiteit, om wijsheid, wanneer individuele belangen in gezamenlijke conflictsituaties botsen. Innerrock biedt in deze gezamenlijke zoektocht, naast verrijking, verschillende workshops aan die opvoeders praktische en creatieve handvatten geven om kinderen en jonge tieners in dit proces te helpen. Hiernaast neemt Innerrock assessments af om het leerpotentieel/veranderbaarheid nauwkeurig in beeld te brengen voor de leerling die in zijn manier van leren en/of handelen vastloopt.

Innerrock richt zich hierbij op de volgende doelgroepen:

Leerlingen

Leerlingen

Wat gaat de leerling leren? Wij begeleiden leerlingen in de ontwikkelingsleeftijd van 4 t/m 14 jaar die hulp nodig hebben om zelf eigenaar te

Lees verder »
Ouders

Ouders

Soms maak je als gezin ingrijpende situaties mee, waardoor er een zwaardere rugzak op kinderen ligt, dan het oog direct waarneemt. Het effect van deze

Lees verder »
Onderwijs

Passend Onderwijs

Innerrock richt zich vanuit zorgarrangementen in het onderwijs op herstel van leren en emotionele belemmeringen. Er is ook mogelijkheid om Innerrock privé in te schakelen.

Lees verder »

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.