Passend Onderwijs

Innerrock richt zich vanuit zorgarrangementen in het onderwijs op herstel van leren en emotionele belemmeringen. Er is ook mogelijkheid om Innerrock privé in te schakelen. Dit kan gebeuren, wanneer een leerling om een bepaalde reden niet naar school kan komen. In dat geval wordt onderzocht of vergoeding vanuit PGB mogelijk is.

 Innerrock biedt leerlingen verrijking als:

  • Preventie: systematisch ‘leren leren’ is een voorwaarde om leerproblemen te voorkomen 
  • Remediëring: herstel van noodzakelijke functies (die kwijtgeraakt,- of onvoldoende ontwikkeld zijn)
  • Focusuitbreiding om de leeromgeving niet impulsief te leren waarnemen
  • Verdieping  om extra uitdaging ook aan te kunnen

De verrijking wordt volgens principes van mediërend leren aangeboden, waarvan Feuerstein een belangrijke grondlegger is. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website.

HET GRENSGEBIED ONDERWIJS EN/OF ZORG

Innerrock werkt tijdens het aanbieden van de verrijking graag met onderwijsprofessional en zorginstelling samen. Regelmatig blijkt er op de grens van onderwijs en zorg behoefte te zijn aan aanvullend didactisch onderzoek, om het leerpotentieel of de leerbaarheid van de leerling in beeld te brengen. Dit is nodig wanneer de leerling al veel herhaling heeft gehad, zonder enig resultaat. Innerrock kan in dit onderzoek voorzien door dynamische testen af te nemen volgens de testprocedure van LPAD (Learning Propensity Assessment Device). Het onderzoeksrapport dat hieruit voortvloeit haalt een schat aan informatie naar boven die de leerling helpt om vanuit eigenheid en gezamenlijke draagkracht eigenaar van het proces van herstel van leren, en handelen te worden.

 

WORKSHOPS

Aanvullend op deze dynamische testen en het verrijkingsprogramma biedt Innerrock verdieping aan op gebied vanwaarden, vorming, identiteitsontwikkeling en 21-eeuwse vaardigheden. Hiervoor zijn de workshops The Wisdomtable en Interactive Storytelling aan te bevelen. Vraag gerust de folder aan voor aanvullende informatie.

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht