Ouders

Soms maak je als gezin ingrijpende situaties mee, waardoor er een zwaardere rugzak op kinderen ligt, dan het oog direct waarneemt. Het effect van deze zwaardere rugzak op het leerproces wordt wel eens onderschat. Denk hierbij aan ziekte, echtscheiding, verhuizing, spanningen in de klas of problemen in de opvoeding. 

Er kunnen ook andere oorzaken zijn die een kind/jongere  belemmeren. Misschien was uw kind eigenlijk niet rijp om naar groep 3 te gaan, waardoor het allerlei overlevingsstrategieën heeft ontwikkeld. Of wellicht heeft uw kind problemen om elementaire handelingsoperaties tegelijk uit te voeren, zoals bij het leren lezen bijv. belangrijk is. 

Merkt u dat uw leerling/uw kind: 

  • steeds hetzelfde moet leren? 
  • het geleerde niet toepast? 
  • geen consequenties verbindt aan wat hij leert?
  • Laat uw kind thuis een andere ontwikkeling zien dan op school? 
  • Of een combinatie van dit allemaal? 

Schroom dan niet contact met ons op te nemen.   

Waar is de hulp op gericht? 

Naast verrijking voor het kind zelf en het afnemen van dynamische assessments, kan er bij ouders behoefte zijn aan concrete handvatten om thuis aan de slag te gaan met herstel van denken en emoties. Dan is de workshop the Wisdomtable een aanrader. Vraag gerust de folder of aanvullende informatie aan. 

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht