Workshop: the wisdomtable

Innerrock ziet eigenaarschap leren nemen als een van de belangrijkste voorwaarden voor groei in het proces van ‘leren leren’. De vraag speelt dan waar aandacht voor moet zijn. 21-eeuwse vaardigheden of vorming? Bij hiaten hebben opvoeders de uitdaging om kinderen te helpen informatie op waarde te leren schatten. Maar ook zichzelf, en de ander. De workshop ‘Wisdomtable’ biedt ouders handvatten om kinderen in dit proces krachtig bij te staan. Hierbij heeft Innerrock zich laten inspireren door Katherine Greenberg die op basis van het gedachtegoed van Feuerstein een cognitief trainingsprogramma heeft ontwikkeld voor ouders en leerkrachten. Dit trainingsprogramma geeft leerkrachten en ouders concrete bouwstenen en middelen om het leervermogen van leerlingen te ontwikkelen door training van leer en denkvaardigheden. Leerpotentieel en herstel vragen echter om een eerlijke balans waar ook het hart-de bezielde factor van leren- deel van uitmaakt.

Deze balans vraagt om een antwoord op twee vragen:

⦁ Waar kan denken ontwikkeld worden?
⦁ Waar heeft veranderen van mindset eerst aandacht nodig?

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht