Hoe kijkt het verrijkingsprogramma naar directe instructie?

Binnen het verrijkingsprogramma wordt er veel aandacht gegeven aan directe instructie. Denk hierbij o.a. aan het aanleren van basisconcepten als kleur, vorm, maat, aantal, hoeveelheid, tijd, oorzaak en gevolg, gevoelens, lichaamsoriëntatie etc. Instructie wordt echter niet gegeven vòòrdat het probleemoplossend vermogen van leerlingen zelf aangesproken wordt. Hierbij worden vragen gesteld die het nauwkeurig waarnemen stimuleren, zoals:

⦁ Wat zie je?
⦁ Wat denk je wat je zou moeten doen?
⦁ Wat is je uitdaging?

Innerrock omarmt zowel directe als indirecte instructie om leerlingen vanuit een goede basis te kunnen helpen kennis daadwerkelijk vanuit eigenheid toe te passen in de wereld om hen heen. Van betekenis leren zijn, ziet Innerrock als belangrijke brug om hiaten in het denkproces en de emotionele ontwikkeling aan te pakken.


Daarom worden leerlingen tijdens de aangeboden verrijking uitgedaagd om zelf de strategie vast te stellen, waarbij ze richtlijnen krijgen om een andere strategie te volgen, wanneer deze inefficiënt is. Inhoud die in dit proces cruciaal is om tot een nauwkeurig antwoord te kùnnen komen, wordt volgens directe instructie aangeboden. Het aanleren van abstracte begrippen wordt in dit proces niet geschuwd. Ook krijgen bouwstenen die het leerproces belemmeren aandacht, zoals bijv: blokkeren en impulsief zijn. Deze bewustwording helpt de leerling om goede denkstrategieën te ontwikkelen, inefficiënte te overwinnen, en het geleerde in wijsheid, in relatie met de ander, toe te passen.

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht