Waar draagt mediërend leren met behulp van het Verrijkingsprogramma toe bij?

Centraal in het programma staat de beïnvloedbaarheid van leercapaciteiten (intelligentie) van het kind/jongere. Feuerstein is van mening dat ieder kind op hoger niveau kan worden gebracht, mits de begeleiding goed is. De focus van het basisprogramma is op de inhoud van basis sociale culturele concepten. Er zijn vier groepen die baat hebben bij het programma:
⦁ Degene die uitbreiding nodig heeft om de leeromgeving te kunnen begrijpen
⦁ Degene voor wie systematisch ‘leren leren’ een voorwaarde is om leerproblemen in de toekomst te voorkomen
⦁ Degene die herstel van noodzakelijke functies nodig heeft, omdat ze zijn kwijt geraakt of onvoldoende ontwikkeld zijn.
⦁ Degene die extra uitdaging nodig heeft.

Het verrijkingsprogramma heeft een actieve benadering om tot ‘leren leren’, en tot verdere ontwikkeling te komen. Dit staat in hoog contrast met wat Piaget leert. Het verschil zit hem in het gegeven dat Piaget een groot vertrouwen schept in natuurlijke rijpingsprocessen, terwijl er veel situaties en/of ontwikkelingen zijn waarin deze natuurlijke processen niet als vanzelf tot ontplooiing komen.
De inhoud van het verrijkingsprogramma moet bijdragen aan wat het kind in het leven nodig heeft. Zonder tools als waarneming focus etc. zal het kind niets met de aangeboden stimuli kunnen doen. Veel leerlingen die leerproblemen hebben, hebben extra begeleiding nodig op gebied van nauwkeurig waarnemen, niet impulsief leren handelen, niet emotioneel blokkeren, waardoor belangrijke denkvaardigheden achterblijven in de ontwikkeling. Het toegankelijk maken van bouwstenen als waarneming en focus is slechts een onderdeel van de begeleiding. Ook de respons van het kind wordt betrokken, omdat de respons naast een antwoord, inzicht geeft in hoe het leerproces zich heeft afgespeeld. De woordenschat die de leerling in dit bewustwordingsproces tijdens mediatie krijgt aangereikt, maakt hem stap voor stap steeds meer eigenaar van zijn eigen leerproces. Ook wanneer dit hiaten toont. De transfer naar schoolse vaardigheden, en de wereld om ons heen, maakt leren voor het leven mogelijk. Vraag gerust een lesbrief aan om hier meer over te weten.

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht