Voor ouders en leerkrachten

Wij laten de leerling tijdens de test niet met een fout zitten, maar helpen om betere denkstrategieën te ontwikkelen, en inefficiënte denkpatronen te overwinnen.  De leerling ervaart op deze manier hoe gemiste leerervaringen alsnog eigen gemaakt kunnen worden.  Het beleven van succeservaringen tijdens de doelgerichte begeleiding is helpend om te groeien in eigenaarschap op gebied van ‘leren leren’ en leren handelen in relatie met de ander. Het gebeurt regelmatig dat kinderen door deze ervaringen, bewust worden wat ze anders moeten doen, waardoor er niet alleen kleine maar ook grote inhaalsprongen gemaakt kunnen worden. Steun van ouders is in dit proces onmisbaar. Daarom praten we u tijdens tussen,-en eindevaluaties graag bij over de  ontwikkeling van uw kind. 

Ook kunnen er verschillende workshops gevolgd worden, om thuis met eigenaarschap aan de slag te gaan. 

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht