Wanneer worden dynamische testen aangeraden ?

Het kan zijn dat je niet meer gelooft dat je benodigde vaardigheden wel eigen kunt maken. Dit gebeurt vaak, wanneer je leerstof zo vaak herhaald hebt, zonder dat je resultaat zag. Het is dan belangrijk om heel precies te weten wat je zelf kunt, en waar je hulp bij nodig hebt om fouten, en manier van leren te herstellen. Dit kan door Innerrock te vragen een didactisch onderzoek te laten doen. Er wordt dan een Dynamische test afgenomen volgens de testprocedure LPAD (Learning Propensity Assessment Device).

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht