Tarieven & Opties

Innerrock werkt in relatie met onderwijs en zorgverlener aan herstel van en betekenisvol leren handelen in
relatie met anderen. Innerrock ziet waardevol leren als voorwaarde om vanuit perspectief aan dit herstel te
kunnen werken. Dat wil zeggen dat de leerling in relatie met de ander betekenis mag leren verlenen aan wat hij leert, binnen de mogelijkheden die in hem verborgen liggen. Wanneer een leerling vastloopt in het nemen van eigenaarschap van zijn eigen leerproces, hebben wij vaak te maken met hechtingsproblematiek en emotioneel blokkeren a.g.v. faalervaringen. Werken aan herstel voor deze groep is maatwerk. Om toch een inschatting te kunnen maken van de kosten, treft u globaal een inschatting aan welke tarieven wij hanteren bij het doen van onderzoek, afnemen van assessments resp. coaching en begeleiding

Didactisch traumasensitief onderzoek op gebied van ‘ leren leren’

Meer informatie?

Didactisch traumasensitief onderzoek

Hieronder valt het uitwerken van gegevens naar leerbaarheid in het proces van ‘leren leren’. Het hieruit voorvloeiende zorgplan verleent inzicht in de manier van denken van het kind/de jongere tijdens drie denkstadia in het leerproces (input, verwerking en output). Hier hangt het opsporen van eventuele problemen in het denkproces samen.
Meer informatie?

Didactisch traumasensitief onderzoek op gebied van ‘ leren leren’

Meer informatie?

Didactisch traumasensitief onderzoek

Hieronder valt het uitwerken van gegevens naar leerbaarheid in het proces van ‘leren leren’. Het hieruit voorvloeiende zorgplan verleent inzicht in de manier van denken van het kind/de jongere tijdens drie denkstadia in het leerproces (input, verwerking en output). Hier hangt het opsporen van eventuele problemen in het denkproces samen.
Meer informatie?

Didactisch traumasensitief onderzoek op gebied van ‘ leren leren’

Meer informatie?

Didactisch traumasensitief onderzoek

Hieronder valt het uitwerken van gegevens naar leerbaarheid in het proces van ‘leren leren’. Het hieruit voorvloeiende zorgplan verleent inzicht in de manier van denken van het kind/de jongere tijdens drie denkstadia in het leerproces (input, verwerking en output). Hier hangt het opsporen van eventuele problemen in het denkproces samen.
Meer informatie?

Didactisch traumasensitief onderzoek op gebied van ‘ leren leren’

Meer informatie?

Didactisch traumasensitief onderzoek

Hieronder valt het uitwerken van gegevens naar leerbaarheid in het proces van ‘leren leren’. Het hieruit voorvloeiende zorgplan verleent inzicht in de manier van denken van het kind/de jongere tijdens drie denkstadia in het leerproces (input, verwerking en output). Hier hangt het opsporen van eventuele problemen in het denkproces samen.
Meer informatie?

Tekst dat er bij hoort

Tekst dat er bij hoort

Tekst dat er bij hoort

Tekst dat er bij hoort

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht