Leerlingen

Wat gaat de leerling leren?

Wij begeleiden leerlingen in de ontwikkelingsleeftijd van 4 t/m 14 jaar die hulp nodig hebben om zelf eigenaar te worden van hun proces van leren. Misschien heb jij al heel vaak hetzelfde moeten leren, en hielp herhaling van de leerstof jou niet genoeg om tot betere resultaten te komen. Dan kan het zijn dat je hulp nodig hebt om op een andere manier te ‘leren leren’ en/of te leren handelen in relatie met anderen.  

Wat ga je leren? 

Je leert de uitdaging aan te gaan om eigenaar te worden van je eigen leerproces dat hiaten toont. Het kan zijn dat je er dan achter komt dat vluchtig waarnemen niet genoeg is om complexe inhoud zelf eigen te maken.  Wat vaststaat is, dat we je helpen te leren begrijpen welke denkbouwstenen, en handelingsoperaties nodig zijn om de leerstof die je zo moeilijk vindt alsnog eigen te maken. Ook besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van een gezonde mindset. Innerrock zet hiervoor verrijkingsinstrumenten in die jou helpen om de hoge denkvaardigheden die in jou verborgen zit, alsnog te ontwikkelen. Ook is het mogelijk om extra hulp op gebied van lezen te krijgen,  wanneer je misschien wel iets te vroeg naar groep 3 bent gegaan of problemen hebt om belangrijke leeshandelingen tegelijk te verrichten.  

Waarom verrijking ?

Verrijking is nodig, wanneer:  systematisch leren een voorwaarde is om problemen preventief vòòr te zijn.  noodzakelijke denkvaardigheden op gebied van leren, onvoldoende ontwikkeld zijn, of

Lees verder »

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht