Categorie: Over innerrock

Innerrock > Over innerrock
Voor ouders en leerkrachten

Voor ouders en leerkrachten

Wij laten de leerling tijdens de test niet met een fout zitten, maar helpen om betere denkstrategieën te ontwikkelen, en inefficiënte denkpatronen te overwinnen.  De leerling ervaart op deze manier hoe gemiste leerervaringen alsnog eigen gemaakt kunnen worden.  Het beleven van succeservaringen tijdens de doelgerichte begeleiding is helpend om te groeien in eigenaarschap op gebied van ‘leren leren’ en leren handelen in relatie met de ander. Het gebeurt regelmatig dat kinderen door deze ervaringen, bewust worden wat ze anders moeten doen, waardoor er niet alleen kleine maar ook grote inhaalsprongen gemaakt kunnen worden. Steun van ouders is in dit proces onmisbaar. Daarom praten we u tijdens tussen,-en eindevaluaties graag bij over de  ontwikkeling van uw kind. 

Ook kunnen er verschillende workshops gevolgd worden, om thuis met eigenaarschap aan de slag te gaan. 

Wederzijds enthousiasme vraagt de volgende mindset:

Wederzijds enthousiasme vraagt de volgende mindset:

Samen aan een andere manier van denken werken, op een andere manier dan je gedaan hebt, vraagt inspanning en doorzetting.

Wederzijds enthousiasme ontstaat bij de volgende mindset:

 • ik kan mijn intelligentie beïnvloeden, deze staat niet vast bij de geboorte  
 • ik hou van uitdagingen  
 • nieuwe dingen zijn belangrijker dan knap lijken  
 • Ik ben niet bang om fouten te maken  
 • ik leer van mijn fouten, ben creatief en ga op zoek naar nieuwe strategieën 

Wederzijds enthousiasme vraagt om weerstand te bieden aan de volgende mindset die niet helpend is:  

 • mijn Intelligentie staat vast  
 • ik hou niet van uitdagingen  
 • slim, lijken is belangrijker dan nieuwe dingen leren, daarom kies ik makkelijke taken  
 • ik heb angst om te falen  
 • ik vermijd fouten
Wanneer worden dynamische testen aangeraden ?

Wanneer worden dynamische testen aangeraden ?

Het kan zijn dat je niet meer gelooft dat je benodigde vaardigheden wel eigen kunt maken. Dit gebeurt vaak, wanneer je leerstof zo vaak herhaald hebt, zonder dat je resultaat zag. Het is dan belangrijk om heel precies te weten wat je zelf kunt, en waar je hulp bij nodig hebt om fouten, en manier van leren te herstellen. Dit kan door Innerrock te vragen een didactisch onderzoek te laten doen. Er wordt dan een Dynamische test afgenomen volgens de testprocedure LPAD (Learning Propensity Assessment Device).

Waarom verrijking ?

Waarom verrijking ?

Verrijking is nodig, wanneer: 

 • systematisch leren een voorwaarde is om problemen preventief vòòr te zijn. 
 • noodzakelijke denkvaardigheden op gebied van leren, onvoldoende ontwikkeld zijn, of herstel nodig hebben. 
 • er focusuitbeiding nodig is, om de leeromgeving niet impulsief te leren waarnemen.
 • je angst of weerstand mag leren overwinnen om de extra uitdaging die je in de klas krijgt, ook echt aan te kunnen.  
Het verhaal achter Innerrock

Het verhaal achter Innerrock

Ruim 12,5 jaar heb ik als leerkracht met twee petten op voor de klas gestaan: ‘zorg en leren’. Toenemende behoefte op gebied van zorg, heeft ertoe geleid dat mijn aandacht steeds meer verschoof naar onderwijsvernieuwing en het werken aan het herstel van ‘leren leren’, wanneer er hiaten zijn ontstaan. Het begeleiden van leerlingen op dit gebied heeft mijn passie voor onderwijs en geloof in herstel vergroot. Bij het werken aan herstel, houd ik graag mijn handen in de klei door me vooral met de begeleiding van kinderen en jonge tieners bezig te houden.

Hiernaast coach ik leerkrachten en ouders op gebied van het stimuleren van eigenaarschap van leren en herstel van emoties. In dit alles staat liefde voor het kind centraal dat onderweg hiaten in het leerproces heeft opgelopen. Innerrock is opgericht om waardevol leren inzichtelijk te maken voor de leerling en de leerkrachten, begeleiders en opvoeders rondom de leerling heen.

Blokkades ben ik in dit proces als vertrekpunt gaan zien om vanuit ontwikkelingsperspectief de leerling te helpen eigenaar te worden van het proces van ‘leren leren’. Ook wanneer dit hiaten toont. In 2018 kwam ik vrij onverwachts in aanraking met het instrumenteel verrijkingsmateriaal van professor Feuerstein die de overtuiging had dat elk kind zich kan ontwikkelen, ongeacht het hiaat of beperking. Dit zei hij niet goedkoop. In de Tweede Wereldoorlog vluchtte hij, en werkte hij met Joodse kinderen die de Holocaust hadden overleefd. Zijn erfenis is doorontwikkeld en wereldwijs van grote waarde in gebieden waar herstel van het proces van ‘leren leren’ en handelen nodig is. Nu vier jaar later heb ik een groot aantal van deze verrijkingsinstrumenten eigen gemaakt, en mag ik als assessor ook de dynamische test LPAD afnemen die het leerpotentieel en leerbaarheid van leerlingen in beeld brengt, wanneer er om wat voor reden dan ook, hiaten zijn ontstaan. Tijdens doelgerichte begeleiding wordt duidelijk welke tekorten aan denkbouwstenen en handelingsoperaties eerdere faalervaringen veroorzaken. Gerichte hulpvragen helpen de leerling uiteindelijk eigenaar te worden van zijn/haar authentieke leerproces, inclusief de hiaten. Het leren veranderen van inefficiënte denkpatronen gaat gepaard met aandacht voor de emotionele ontwikkeling, zoals bijv. het overwinnen van angst om fouten te maken en/of het
overwinnen van impulsief handelen. Wat hier zo mooi aan is? De praktijk is dat de leerling vanuit een vernieuwde manier van denken de inhoud die hij in de klas eigen moet maken, beter waarneemt en begrijpt. Dit is nodig om kennis daadwerkelijk toe te leren passen in de wereld om de leerling heen.

Tijdens coaching, begeleiding en assessments, staat daarom de manier van leren centraal en niet de vraag welke inhoud er nog niet beheerst wordt. Het eigenaarschap dat hiermee gestimuleerd wordt, helpt de leerling vanuit doelgerichte leerervaringen hoge efficiënte denkstrategieën aan te leren die voor de 21 e eeuw belangrijk zijn

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht