Categorie: leerlingen

Innerrock > Over innerrock > leerlingen
Voor ouders en leerkrachten

Voor ouders en leerkrachten

Wij laten de leerling tijdens de test niet met een fout zitten, maar helpen om betere denkstrategieën te ontwikkelen, en inefficiënte denkpatronen te overwinnen.  De leerling ervaart op deze manier hoe gemiste leerervaringen alsnog eigen gemaakt kunnen worden.  Het beleven van succeservaringen tijdens de doelgerichte begeleiding is helpend om te groeien in eigenaarschap op gebied van ‘leren leren’ en leren handelen in relatie met de ander. Het gebeurt regelmatig dat kinderen door deze ervaringen, bewust worden wat ze anders moeten doen, waardoor er niet alleen kleine maar ook grote inhaalsprongen gemaakt kunnen worden. Steun van ouders is in dit proces onmisbaar. Daarom praten we u tijdens tussen,-en eindevaluaties graag bij over de  ontwikkeling van uw kind. 

Ook kunnen er verschillende workshops gevolgd worden, om thuis met eigenaarschap aan de slag te gaan. 

Wederzijds enthousiasme vraagt de volgende mindset:

Wederzijds enthousiasme vraagt de volgende mindset:

Samen aan een andere manier van denken werken, op een andere manier dan je gedaan hebt, vraagt inspanning en doorzetting.

Wederzijds enthousiasme ontstaat bij de volgende mindset:

 • ik kan mijn intelligentie beïnvloeden, deze staat niet vast bij de geboorte  
 • ik hou van uitdagingen  
 • nieuwe dingen zijn belangrijker dan knap lijken  
 • Ik ben niet bang om fouten te maken  
 • ik leer van mijn fouten, ben creatief en ga op zoek naar nieuwe strategieën 

Wederzijds enthousiasme vraagt om weerstand te bieden aan de volgende mindset die niet helpend is:  

 • mijn Intelligentie staat vast  
 • ik hou niet van uitdagingen  
 • slim, lijken is belangrijker dan nieuwe dingen leren, daarom kies ik makkelijke taken  
 • ik heb angst om te falen  
 • ik vermijd fouten
Wanneer worden dynamische testen aangeraden ?

Wanneer worden dynamische testen aangeraden ?

Het kan zijn dat je niet meer gelooft dat je benodigde vaardigheden wel eigen kunt maken. Dit gebeurt vaak, wanneer je leerstof zo vaak herhaald hebt, zonder dat je resultaat zag. Het is dan belangrijk om heel precies te weten wat je zelf kunt, en waar je hulp bij nodig hebt om fouten, en manier van leren te herstellen. Dit kan door Innerrock te vragen een didactisch onderzoek te laten doen. Er wordt dan een Dynamische test afgenomen volgens de testprocedure LPAD (Learning Propensity Assessment Device).

Waarom verrijking ?

Waarom verrijking ?

Verrijking is nodig, wanneer: 

 • systematisch leren een voorwaarde is om problemen preventief vòòr te zijn. 
 • noodzakelijke denkvaardigheden op gebied van leren, onvoldoende ontwikkeld zijn, of herstel nodig hebben. 
 • er focusuitbeiding nodig is, om de leeromgeving niet impulsief te leren waarnemen.
 • je angst of weerstand mag leren overwinnen om de extra uitdaging die je in de klas krijgt, ook echt aan te kunnen.  

Download mijn E-boek

U kunt direct contact met ons opnemen, voor meer informatie. Vraag geheel vrijblijvend informatie op over o.a. de workshops Interactive Storytelling en The Wisdomtable. Vul hiervoor het contactformulier in, en druk op de button.

Kwalificaties

Leerkracht
Specialist Educational Needs (Gedrag)

Identiteitscoördinator

Ambulant Begeleider op gebied van ‘leren leren

Didactisch coach

LPAD assessor (Learning Propensity Assessment Device)

Doelgroep

Kinderen
Jongeren

Ouderbegeleiding

Speciale aandachtsgebieden:

Ontwikkelings gedragsproblemen en emotionele belemmeringen
Leerproblemen, motivatie en concentratieproblemen, faalangst (mindset)

Mediërend leren

Directe instructieindirecte instructie

Affectie
Verbinding kwaliteit en identiteit
Eigenaarschap

Innovatie door o.a. inzet interactive storytelling

Leerpotentieel: denkvaardigheden, identiteit én houding

Ouderbetrokkenheid

Opleiding

LPAD Assessor (Learning Propensity Assessment Device)
Mediërend begeleider Basic en Instrumental Enrichment

Master Specialist Educational Needs (Gedrag)

Leerkracht